Segítség

Reklamáció
Az Dipol Hungaria Kft.-nél vásárolt termékek visszaküldése és a reklamációs szabályok

Az ajánlatunkban szereplő termékek mindegyike gyári garanciával rendelkezik.
Ahhoz, hogy a garancia érvényesíthető legyen garancia levelet mellékelünk. Amennyiben a gyártó a megadott termékre garancia levelet nem állít ki, úgy a vásárlási dokumentáció másolatát is elfogadjuk.


1. Az Dipol Hungaria Kft. cégnél a reklamáció és garancia feltételei.

1.1.
A garancia 12 hónap az eladási dátumtól számítva.

1.2.
A garanciális plombák nem lehetnek letépve, vagy nem lehetnek sérültek.

1.3.
A garancia nem érvényesíthető, ha a termék mechanikusan sérült vagy nem rendeltetésszerű használat következtében hibásodott meg, pl. elázásból. Továbbá nem érvényesíthető abban az esetben sem, ha a felhasználó által történt változtatások(helytelen) felszerelések, pl. levágott vagy átalakított csatlakozó miatt nem működik megfelelően a berendezés.

1.4.
Nem fogadható el az elemi károk pl. villámlás, szélvihar következtében meghibásodott termékek sem.

1.5.
Garanciálisnak nem minősül az a szerelés, amely más forrásból származik, mint amelyet a gyártó ajánl és az nem a beépítési tervek szerint lett elvégezve.

1.6.
A garanciális igény jelentkezésénél egy bejelentkezési lapot kérnénk kitölteni. A bejelentkezési lap formanyomtatványa elérhető itt

1.7.
A bejelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve, valamint a termékkel kapcsolatos részletes hiba leírást kérnénk, mert ennek hiányában a reklamáció nem érvényesíthető.
A kitöltött lapot a következő faxra juttassák el: +36 52532319 +36 52532319

1.8.
Az Dipol Hungaria Kft. cég fenntartja magának a jogot, amennyiben kiderül, hogy a Vevő a terméket nem szakszerűen üzemelte be (szerelte be), vagy a meghibásodást elemi kár okozta, úgy a felmerülő költségeket a Vevőre hárítja.

1.9.
Az Dipol Hungaria Kft. cég a szabálytalan üzemeltetést, vagy ennek eladásának elhanyagolása következményét nem viseli. Legfőképpen ez a kábeltévé felszerelések és az ipari televízió programokra vonatkoznak.

1.10.
A számítógépes programok garancia nélkül kerülnek eladásra. Nem garantáljuk a program futását és működését a felhasználó adott szoftverkörnyezetével ellátott számítógépén.

1.11.
Nem garantáljuk a kompatibilitását más eladott termékekhez.

2. A reklamáció alapjainak részletei.

2.1. Küldemények

2.1.1.
Ha a küldemény átvétele közben kiderül, hogy a csomagon, vagy a terméken mechanikai sérülési nyomok találhatók:

* ha a csomag sérült( a sérülés esetleg arra utal, hogy a benne lévő termék is megsérülhetett) akkor a küldeményt ne vegye át, írja felül a megjegyzésnél a szállítólevélen a sérülés tényét.
* kis észrevehetetlen, rejtett sérülésnél a küldemény kicsomagolása után le kell ellenőrizni a termék állapotát, majd a tényt a futárral közölni kell.

2.1.2.
Arról a sérülésről, amelyik a szállítás közben történt, a futár cég szabályzata dönt. Minden küldemény biztosítva van.

2.1.3.
A szállított küldeményt, amelynek szállítás közben mechanikai sérülési nyomai vannak és csak a csomag felnyitásánál derül ez ki, úgy erről azonnal telefonon informálni kell bennünket (tehát még a szállítási napon) Ha a küldemény 16 óra után volt szállítva, akkor az információt a következő munkanap 12.00 óráig juttassák el.
Ennek elmúltával, minden követelés a mechanikai sérülést illetően pl. széttört, vagy sérült felépítmény, nem lesznek figyelembe véve

2.2. Ha használni akarunk 2.2.1.
A vásárlónak joga van a terméket a kézhezvételtől számított 72 órán belül visszaküldeni, azonban ennek feltétele, hogy a terméken használatra utaló nyom, valamint az hogy eredeti sérülésmentes csomagolásban legyen.

2.2.2.
A vevő a visszaküldött terméket saját költségére küldheti vissza, valamint a megvásárolt termékhez mellékelni kell az eredeti dokumentumokat és tájékoztatást kérünk arra vonatkozóan, hogy az ellenértéket a következő vásárlásnál kívánja-e felhasználni, amelynek realizálása folyamatban van, vagy a megadott bankszámla számra teljesítsük a pénz átutalását.


2.2.3.
A biztonság miatt a visszaküldött terméket gondosan be kell csomagolni, hogy a szállításnál nehogy megsérüljön. Pontos leírást csatoljon a visszaküldött tárgyhoz: termék kód(eladási dokumentációval)teljes megnevezés, darabszám és a dátum.A csomagra írják rá VISSZA A FELADÓNAK .

2.3. Az áru nem használható.

2.3.1. Üzembe helyezés előtti hiba.

2.3.1.1.
Ha az átvétel után 72 órán belül kiderül, hogy a termék valamilyen okból kifolyólag hibás (tehát új beszerelés után nem üzemel megfelelően)akkor a terméket az Dipol Hungaria Kft. cég Antenna Kisáruház 4026 Debrecen Mester u.3-5 vevőszolgálatára kérjük visszaküldeni előzetes egyeztetés után, a mi költségünkre. A kapcsolat e-mail: borit_k_e_mailhoz.jpg vagy Tel/Fax+36 52532319 telefonszámon.
Az Dipol Hungaria Kft. cég előzetes egyeztetés hiányában saját költségére a terméket, a küldeményt nem veszi át.

2.3.1.2.
A terméket az eredeti csomagolásban, gondosan becsomagolva, kitöltött bejelentési lappal, garancia jeggyel, vagy ha ez nem volt, úgy vásárlási dokumentáció másolatával kérjük visszaküldeni. A csomagolásban helyezze el ezt az írást ELADÁS ELŐTTI - SZERVIZ .

2.3.1.3.
A nem használható terméknél, szerelvénynél használati nyomok nem fedezhetők fel, hiánytalan és sérülésmentes a csomagolás, akkor teljes értékű termékre cseréljük ki és saját költségünkre küldjük el, ha ez nem lehetséges akkor a pénzt visszafizetjük.

2.3.1.4.
A nem használható terméknél, szerelvénynél a használatnak nyoma van, vagy hiányos, esetleg sérült a csomagolás, más okból nem cserélhető, akkor a termék a lehető legrövidebb időn belül javításra kerül és saját költségére el lesz küldve a vevőnek.

2.3.1.5.
A garancia érvényesítéséhez a pontosan kitöltött ürlap szükséges. A bejelentő nyomtatvány lap elérhető itt

2.3.2. Ha termék beüzemeléskor sérül meg.

2.3.2.1.
A sérült szerelvény ha garanciális visszaküldésre kerül( tehát belső meghibásodás, de nem külső behatás miatt)akkor saját költségére kell visszaküldeni.Az Dipol Hungaria Kft. cég költségére visszaküldött termékeket nem veszünk át, ha csak ez előzetesen a Vevőszolgálattal nem lett egyeztetve.

2.3.2.2.
Ha az elküldött berendezés garanciális javításnak nem minősíthető, úgy javítási költség lesz felszámolva.

2.3.2.3.
Ha meg lesz állapítva, hogy a termék ép, de a kezelése, vagy szerelése nem megfelelően történt, akkor el lesz küldve, de 1000 Ft-tól 7000 Ft. nettó szervizdíj költséget számolunk fel a a vevő költségéhez, a szereléstesztelésre - a szerviz elfoglaltságkörtől függően.

2.3.2.4.
A reklamált szerelésekhez hiánytalanul el kell küldeni ( tehát pl. ha a műholdvevő nem kellően működik, akkor a távirányítóval együtt kell küldeni) és gondosan becsomagolva, az eredeti csomagolásban a kitöltött űrlappal és garancia levéllel , vagy ha azt nem adták a vásárláskor, akkor a vásárlási dokumentum másolatával. A csomagolásra feltétlen kérjük ráírni SZERVIZ .

2.3.2.5.
A garancia bejelentéshez a pontosan kitöltött bejelentkezési lap szükséges. A bejelentkezési lap nyomtatvány elérhető itt

2.3.2.6.
A garancia megindoklása esetében a szerelés a lehetséges legrövidebb idő alatt lesz megjavítva.˙(Vitás esetekben útmutatást ad az ügy rendezésére a - POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV).

2.3.2.7.
Ha nem sikerül a terméket megjavítani és újra történő cseréje sem oldható meg, ebben az esetben a - termék árát visszafizetjük.

CIB FOXPOST
© 2005 - 2019 Dipol Hungaria Kft. Minden jog fenntartva
Tárhely szolgáltató: Magyar Hosting Kft.